Brussel Anders Bekeken: Vluchtelingen

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? ... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Een kennismaking met de twee belangrijkste instanties voor vluchtelingen: de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.
  • Vervolgens zetten we onze tocht verder om een bezoek te brengen aan de Begijnhofkerk. Deze kerk is een begrip in Brussel omdat hij al meermaals – met de steun van de pastoor – bezet is geweest door (uitgeprocedeerde) Afghaanse vluchtelingen.
  • Vanuit de Begijnhofkerk start de zoektocht. Tijdens de tocht leren de leerlingen verschillende organisaties kennen, zoals Meeting vzw, Bon vzw, Foyer vzw en het Klein Kasteeltje waar vluchtelingen terecht kunnen voor ondersteuning, vorming, inburgeringscursussen of gewoon als ontmoetingsplaats om tot rust te komen en een babbeltje te slaan. De bedoeling van de zoektocht is dat de leerlingen/studenten hun stoute schoenen aantrekken en zelfstandig aankloppen bij de verschillende organisaties.
  • Middagpauze.Na de middagpauze volgt een getuigenis van een vluchteling. We maken kennis met iemand die naar België is gevlucht. De meeste mensen die willen getuigen, hebben uiteindelijk de toestemming gekregen om in ons land legaal te mogen verblijven. Via deze getuigenis willen we de vluchtelingenproblematiek een gezicht geven. De vluchtelingenproblematiek is vaak een ver-van-ons-bedshow. We verschuilen ons achter bepaalde ‘feiten’ en argumenten die we oppikken in de media of via onze vriendenkring. Deze getuigenis, die vaak emotioneel en aangrijpend is, zorgt ervoor dat de vluchtelingenproblematiek dicht op onze huid komt ... De leerlingen/studenten krijgen de kans om vragen te stellen aan de vluchteling. De getuigenis duurt ongeveer één uur en is meestal in het Engels (of het Frans).
  • Een (korte) nabespreking – de getuigenis is vaak sterk en beklijvend waardoor het een ideaal moment is om af te ronden.

 

Praktische info

Organisatie: 
School zonder Racisme
Thema: 
Diversiteit
Graad: 
2de graad SO, 3de graad SO
Type: 
Wandeling met gids
Duur: 
5 uur
Prijs: 
€320 per gids (halve dag €230 per gids)
Aantal: 
max. 25 deelnemers
Brusselse gemeente of wijk: 
Grote Markt
Vertrekplaats : 
Brussel-Centraal
1000 Brussel
België