Kies jouw uitstap

De leerlingen leren op een speelse manier kijken naar de beelden in een stad en ontdekken hoe we met beelden onder meer herinneringen aan het verleden kunnen oproepen.

Er kunnen heel wat vaardigheden geoefend worden: werken in groep, spreken voor de klas, een plan lezen, observeren,...

Thema: 
Architectuur, Geschiedenis en erfgoed, Stedelijke cultuur

De bedoeling van de wandeling door het Justitiepaleis is om samen met heel jeugdige bezoekers het monumentale gebouw en de architecturale bijzonderheden ervan op een speelse manier te ontdekken.

Er kunnen heel wat vaardigheden geoefend worden: werken in groep, spreken voor de klas,...

Thema: 
Architectuur, Geschiedenis en erfgoed, Stedelijke cultuur

De leerlingen storten zich samen met een gids in een zoektocht door België en zijn geschiedenis. We bieden verschillende rondleidingen aan, al dan niet interactief en aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.

Thema: 
Diversiteit, Economie, Geschiedenis en erfgoed, Politiek

De leerlingen leren op een speelse manier kijken naar de oude restanten (ruïnes) van een stad en ontdekken hoe vorsten vroeger leefden.

Er kunnen ook heel wat vaardigheden geoefend worden: het werken in groep, het spreken voor de klas, plannen en kaarten lezen, opdrachten correct...

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed

De leerlingen op een speelse manier laten kennismaken met de radio en het NIR-gebouw en ontdekken hoe radio werd/wordt gemaakt.

Er kunnen heel wat vaardigheden geoefend worden: werken in groep, spreken voor de klas, plannen en kaarten lezen, observeren, opdrachten correct uitvoeren,...

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Radio

We leren de Marollen en de geschiedenis van de stadswijk kennen doorheen een verhaal, een spel en kleine opdrachten.

Hoe leefden en speelden kinderen vroeger? Hoe kunnen we de stad leren ‘lezen’? Welke verhalen vertellen muren, gebouwen, straatnamen?

Doelstellingen:...

Thema: 
Aardrijkskunde en ecologie, Architectuur, Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed, Stedelijke cultuur

We wandelen met Bruegel door de Marollenwijk, waar hij trouwde en begraven werd in de 16de eeuw.

  • Hoe leefden de mensen binnen en buiten de muren van de stad?
  • Welke spelletjes speelden de kinderen?
  • Wat kunnen we ontdekken in een straatnaam?
  • Hoe
  • ...
Thema: 
Aardrijkskunde en ecologie, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stedelijke cultuur

Stadscentrum

Een ontdekkingstocht naar wat beelden kunnen vertellen.
Zij brengen verhalen over de geschiedenis van de stad, over gebeurtenissen en mensen. Zij zijn drager van legendes en volkse wijsheden.

Kerndoelen: 

  • ...
Thema: 
Architectuur, Economie, Geschiedenis en erfgoed, Stedelijke cultuur

Niet ver van het Koninklijk Paleis ligt de Europese wijk. We kuieren door het doolhof van dit internationale bolwerk, vertellen over het ontstaan en de geschiedenis van het Europees project en laten de betekenis ervan ontdekken.

Kerndoelen:

  • Kunnen
  • ...
Thema: 
Aardrijkskunde en ecologie, Diversiteit, Economie, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stedelijke cultuur

Wandel met ons doorheen het verhaal van een koninkrijk. Het koninkrijk België. Over machten en vrijheden, koetsen en kanonskogels. Geschiedenis is nog nooit zo leuk geweest.

Kerndoelen:

  • Kunnen vertellen waarom er in 1830 een opstand uitbrak in ons land
  • ...
Thema: 
Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stedelijke cultuur

Pages