Festival Midis-Minimes

Festival
Onze omgeving verandert met de jaren, maar ons project, gebaseerd op enkele sterke overtuigingen, vervolgt sereen zijn weg, boekt waar mogelijk vooruitgang en wint de achting en het vertrouwen van zijn publiek.
Onze eerste overtuiging klinkt als een credo: educatie en cultuur zullen de wereld redden!
Zij zijn het bindmiddel voor de vrede tussen de volkeren, zij maken het leven zinvol en zorgen voor een echte sociale samenhang. Muziek is een zaak van iedereen, precies omdat ze grenzen en culturen overstijgt. Ze richt zich tot iedereen die van haar houdt, jong en oud, gecultiveerd of neofiet, en dus ook tot u die zich de moeite getroost haar te beluisteren, uw hart en uw geest zonder vooringenomenheid voor haar open te stellen en u te laten doordringen door emoties. Wij zorgen ervoor dat u steeds nieuwe horizonten ontdekt, en omdat een beter geïnformeerd oor een intelligenter en smaakbewuster oor is, prikkelen we uw aandacht door u elke dag opnieuw een gedetailleerde commentaar op de voorgestelde werken aan te reiken.
Onze tweede overtuiging is pragmatischer: een gevestigde identiteit staat verandering niet in de weg.
Zonder het format van onze concerten te veranderen, drijven we het aantal themaweken op: piano, zang, dans, een week gewijd aan duo’s, een andere aan kwartetten, nog een andere aan jong talent. De zomer van de Midis-Minimes barst van de kleine en grote evenementen die de ijkpunten vormen van ons programma. En om in schoonheid te eindigen, presenteren we u bij wijze van uitzondering een hele opera. Als avondvoorstelling.
Onze derde overtuiging is heel eenvoudig: dit alles moet zich richten tot een zo breed mogelijk publiek.
Met zijn dagelijkse, 35 minuten durende concerten zal het Midis-Minimes festival u een zomer lang, en dit jaar al voor de 33ste keer, met kleine toetsen een boeiende geschiedenis schetsen, de geschiedenis van de muziek en haar beoefenaars.

Praktische informatie

Waar
Koninklijk Conservatorium van Brussel Regentschapsstraat 1000 Brussel
Wanneer

tot

Organisatie
Opus 3