Impact

Eten en drinken
IMPACT: EEN FEESTELIJKE START VAN EEN
NIEUW BURGERINITIATIEF
Impact, dat kun je krijgen, dat kun je hebben. Op de werking van
Het Huys. Impact staat voor een burgerplatform: mensen, verenigingen,
... allerlei initiatieven dus uit diverse sectoren, los of vast van
structuur, van alle talen, van alle leeftijden, van alle kleuren. Met Impact
realiseren we een breed draagvlak voor uw Huys. Een denktank
en ideeënbank voor de werking.
We denken aan mensen die samen komen rond kinder- en jeugdwerking,
een groep rond cultuur en het breed cultureel aanbod van Het
Huys, en een derde luik rond gemeenschapsvorming, wijkwerking, projecten
die mensen verbinden. Deelnemen aan Impact is een uitgelezen
kans om de koers van Het Huys mee te bepalen. We lanceren Impact
op ons verjaardagsweekendje op 25 mei. We doen dit met een
wijkreceptie om 18u. Welkom. ///
IMPACT: LANCEMENT FESTIF D’UNE NOUVELLE
INITIATIVE CITOYENNE
De l’impact, vous pouvez en obtenir, vous pouvez en avoir... dans les activités de
Het Huys. Impact est une plate-forme citoyenne de personnes, d’associations...,
de toutes sortes d’initiatives donc, dans divers secteurs, dépendantes de structures
ou non, de toutes langues, de tous âges, de toutes les couleurs. Avec Impact
nous réalisons une large base pour votre Het Huys. Un laboratoire et une
banque à idées pour les activités.
Nous pensons à des personnes qui se réuniraient pour parler des activités pour
enfants et pour jeunes; un autre groupe discuterait de culture et du large éventail
culturel proposé par Het Huys, et un troisième volet s’occuperait de développement
communautaire, de travail de quartier et de projets qui rassemblent les
gens. Participer à Impact est une occasion unique de collaborer à fixer le cap
de Het Huys. Nous lançons Impact lors de notre week-end anniversaire, le 25
mai avec une réception de quartier à 18h.

Praktische informatie

Waar
Het Huys Egide Van Ophemstraat 46 1180 Ukkel
Wanneer
This event is finished.
Prijs
gratis
Organisatie
Contact
Sleutelwoorden