Multimove: bewegen voor kleuters - Les plus petits en mouvement:

Sportactiviteit
Bewegen voor de kleinsten: Multimove
Kleuters hebben nood aan veel beweging. Tijdens de multimove lessen worden ze allerlei sportieve basisbewegingen aangeleerd. Dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien. Dat zijn de 12 fundamentele basisvaardigheden waarop alle bewegingen zijn gebaseerd die jouw kleuter nu en later zal gebruiken. Multimove prikkelt en bevordert met het nodige spelplezier een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van gezond en levenslang sporten en bewegen.
Multimove is voor kleuters van 3-4 jaar. De begeleiding is in het NL, maar voor anderstaligen, laat dit juist een troef zijn om het Nederlands van uw kleuter te oefenen, indien hij /zij al een basiskennis heeft?
De reeks kost 45. We starten vanaf 16/2, op zaterdag van 10u tot 11u en van 11u15 tot 12u15. Niet op 9/3, 13 en 20/4. De ouders kunnen ondertussen wat pingpongen? Of iets drinken rond de bar?
Inschrijven: hethuys@vgc.be 02/3434658
---
Les plus petits en mouvement: Multimove
Les bambins ont besoin de beaucoup bouger . Au cours des sessions Multimove, on leur apprend toutes sortes de mouvements sportifs de base. Dribbler, glisser, lever et porter, escalader, pivoter, frapper, sauter et se réceptionner, pédaler, tirer et pousser, attraper et lancer, marcher et courir, agiter. Ce sont les douze compétences de base sur lesquelles sont basés tous les mouvements que votre bambin utilisera aujourd'hui et plus tard. Multimove stimule et encourage dans une ambiance ludique le développement moteur de l'enfant et ce sera peut être le point de départ d'une saine vie sportive....?
Multimove est réservé aux bambins de 3-4 ans. L'animation a lieu en néerlandais, mais pour ceux qui parlent une autre langue, c'est un atout qui permet à votre bambin de s'exercer en néerlandais si il/elle à déjà une connaissance de base.
La série coûte 45 et commencera le 16/2 ( pas le 09/

Praktische informatie

twee-taaliconen Deze activiteit is ook interessant als je nog niet zo goed Nederlands durft praten.
Waar
Het Huys Egide Van Ophemstraat 46 1180 Ukkel
Wanneer
This event is finished.
Leeftijd
3
Prijs

€ 45,0

Kansentarief met Paspartoe Brussel: € 11,25

Normaal
Organisatie
Contact
Sleutelwoorden