Museum voor het Kostuum en de Kant

Tentoonstelling

Het museum, dat is gehuisvest achter oude gevels uit de 17de eeuw, vernieuwt elk jaar de opstelling van de verzamelingen. Burgerlijke kostuums, kant, borduurwerk, accessoires en originele documenten uit de 18de tot de 20ste eeuw worden beurtelings getoond in het kader van aantrekkelijke en originele thematentoonstellingen.

Het Museum voor het Kostuum en de Kant is een van de musea van de stad Brussel en is gehuisvest achter de zeventiende-eeuwse gevels van de Violetstraat. Eerlang plant het museum de opening van nieuwe zalen, en dat is goed nieuw voor ieder die de rijke collectie kostuums, kledij, borduurwerk, oude en hedendaagse kant en documenten allerhande een warm hart toedraagt. Een ereplaats in het museum is voorbehouden, hoe kan het ook anders, aan de geschiedenis van de wereldberoemde Brusselse kant, waarvan het museum een mooie collectie bezit. Maar ook kantwerk uit andere historische centra komt aan bod.

Om redenen van conservatie van het textiel, organiseert het Museum voor het Kostuum en de Kant tijdelijke thematentoonstellingen (1 of 2 per jaar). Zo komen regelmatig niet getoonde stukken uit de collectie aan bod, in een steeds wisselende presentatie. Toiletten van grote couturiers uit Parijs of van bekende Belgische en Brusselse huizen, kostbare kanten die ooit toebehoorden aan de aristocratie of zelfs vorsten (17de en 20ste eeuw), worden met bijzondere zorg tentoongesteld. Het textiel wordt omkaderd door prenten (uitgebreide modeprenten uit de 19de en 20ste eeuw), portretten en andere documenten. Bovendien worden, in een nieuwe tentoonstellingsruimte, driemaal per jaar tijdelijke projecten getoond!

Praktische informatie

Waar
Mode & Kant Museum Violetstraat 12 1000 Brussel
Wanneer
  • Dinsdag - zondag van10:00tot17:00
Prijs
€ 8,0 Basistarief: 8,00 €; Senioren, groep: 6,00 €; Studenten, werkzoekende, recht op verhoogde tegemoetkoming, leefloner: 4,00 €; < 18 jaar, inwoners van de Stad Brussel, leraren en pers, I.CO.M & I.C.O.M.O.S, eerste zondag van de maand: 0,00 €
Reservatie
educatieve.dienst@brucity.be + 32 (0)2 279 43 67
Contact
musea@brucity.be
Phone: +32 2 213 44 50