Zijn we met te veel? Wie is te veel? Wereldbevolking en migratie

Lezing of congres
Anno 2020 stelt de demografische evolutie zich scherp, en met wisselende gezichten. Het mondiale bevolkingsplaatje is niet het Europese: ruwweg groei en jong, versus daling en oud. Telkens met veel spreiding binnen en tussen werelddelen. Vroegere en hedendaagse verschillen qua geboorte, sterfte en migratie leiden tot andere geopolitieke machtsverhoudingen, verschuivende economische machtsblokken, verscherpende (inter)culturele spanningen. Dat vertaalt zich in nieuwe beleidskwesties, onder meer inzake gezinsplanning, asielbeleid, socialezekerheidsuitgaven, economische migratie, gezondheidszorg, klimaatvluchtelingen, woonbeleid. Hoe is dat geëvolueerd? Wat zijn de historische gelijkenissen en verschillen? Wat zijn de stuurmotoren van toekomstige dynamiek en verandering? Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst? En hoe moet het beleid daarmee omgaan?

Praktische informatie

drie-taaliconen Deze activiteit is ook interessant als je soms nog fouten maakt of wat hulp nodig hebt.
Waar
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten Paleis der Academiën - Hertogstr. 1 1000 Brussel
Wanneer
This event is finished.
Prijs
gratis Normaal
Organisatie
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Contact
info@kvab.be
Phone: 02 550 23 23
Sleutelwoorden