Brussel in beelden

Tentoonstelling

Heel wat tijdelijke tentoonstellingen in Brussel hebben de stad zelf als onderwerp. Deze expo’s bieden via actualiteit en geschiedenis een steeds wisselende blik op deze omgeving. Ze bouwen mee aan de reputatie van Brussel als een stad vol verrassingen. UiTinBrussel geeft op deze webpagina een overzicht van de huidige tentoonstellingen, maar wijst ook op voorbije expo’s die nog relevant zijn.

>>> het vertrekpunt >>>

De Sint-Gorikshallen

Deze voormalige markthal is het ideale vertrek- of eindpunt voor een wandeling in het teken van Brussel. Het gebouw met een uitzonderlijke architectuur ligt op twee minuutjes van de Beurs. Het café in het centrale gedeelte van de hal is gezellig. Het terras kijkt uit op een plein in een levendige wijk waar het er heel ontspannen aan toegaat.

In dit historische gebouw uit 1881 vind je vandaag een tentoonstellingsruimte met wisselende kleine expo’s over de stad. De bibliotheek/boekhandel biedt een ruime keuze aan gespecialiseerde, dikwijls fraai geïllustreerde uitgaven.

>>> actueel >>>

Baudelaire >< Brussel

Charles Baudelaire (1821 - 1867) haatte België en vooral Brussel zo mogelijk nog meer dan zichzelf. Zijn pamflet ‘Pauvre Belgique!’ klonk brutaal en giftig. Hij beschrijft daarin Brussel als een kleine stad van kleine geesten, met de Zenne als een open riool, armtierige hondenkarren en zwarte zeep. Het is ook de tijd van de eerste foto’s. Die komen in de tentoonstelling ruimschoots aan bod.

Baudelaire was ziek en berooid toen hij op het einde van zijn leven in Brussel aankwam en dat verklaart deels zijn venijnigheid. Hij werkte als journalist, satiricus en kunstcriticus, maar als bohemien was hij in de eerste plaats een dichter die streeft naar kleurrijke spiritualiteit met alle middelen die de kunst kan bieden.

Zijn dichtbundel ‘Les fleurs du mal’ verleende hem in 1857 de status van de allereerste rockster in Frankrijk en tot op vandaag behoort hij tot de lievelingsauteurs van jongelui die dwepen met dandyisme, melancholie en verfijndheid.

Baudelaire stierf 150 jaar geleden in Parijs en de maan droomde die nacht met een zekere sloomheid, als een schone die uitgestrekt ligt op zachte kussens.

De tentoonstelling vindt plaats in het Broodhuis. In dat statige pand op de Grote Markt liep de verstandhouding tussen de dichter en de stad helemaal mis. Komt het uitgerekend op die plek nu weer goed?

Extra
Het Broodhuis (Museum van de Stad Brussel) koppelt aan deze gewaagde tentoonstelling enkele ongewone, meertalige stadswandelingen met Baudelaire als spirituele gids. Lezingen geven pit aan de geschiedenis (enkel in het Frans, maar dat mag bij deze gelegenheid niet storen). Op 3 maart 2018, tijdens Museum Night Fever, dragen kunstenaars tot laat in de nacht voor uit ‘Les fleurs du mal’.

Tip
Geef je fantasie even de vrije loop!
Baudelaire strandt in Brussel tijdens het bewind van Leopold I. Hij houdt niet van het land en al zeker niet van Brussel. Tijdens het bewind van Leopold II verandert de stad drastisch van aanzien. Hoe reageert de dichter die symbolisme, romantiek en realisme vlot met elkaar verbindt daarop? Een leuke denkoefening voor fans van Brussel en/of Baudelaire...

>>> (niet echt) voorbij >>>

Subliem Brussel

Deze tentoonstelling belichtte de architectuur van de centrale lanen, van kort na de overwelving van de Zenne tot vandaag en keek vooruit naar wat de geplande voetgangerszone zou kunnen worden.

BrusselOscope

Stadsbiografie Brussel is een collectief van (amateur)fotografen die aan het rijke Brusselse stadsleven vaak onverwachte fragmenten onttrekken. Zo divers als de stad is, zo verschillend zijn de fotografen: ieder zijn stijl, ieder zijn kijk op Brussel. De leden komen samen op woensdag om zaken te bespreken, zaterdag trekken ze er collectief op uit.

  • de expo liep van 2 tot 17 september 2017 in De Markten
  • deze fotografen werken vanuit gemeenschapscentrum De Markten en je kan bij het collectief aansluiten

YO! Brussels Hiphop-generations

Hiphop is een wereldwijd fenomeen. In het New York van de jaren 1970 was het de kreet van jongeren die zich opzijgezet voelden en maatschappelijke waarden in vraag stelden. De alternatieve cultuur verspreidde zich over de hele wereld en drukt zich liefst uit in dans, graffiti, dj-kunstjes en rap. Deze tentoonstelling spitste zich toe op 35 jaar creativiteit in Brussel.

Save / Change the city

In de jaren 1950 en ‘60 slaat de ‘bruxellisation’ wild om zich heen. Grote delen van Brussel vallen in handen van bouwpromotoren die inwoners uit hun kleine huisjes zetten en volledige volkswijken aan de sloopmachines toevertrouwen. De overheid steunt plannen om een snelweg dwars door het stadscentrum te trekken. Art-nouveauparels als het Volkshuis van Horta hebben hun tijd gehad, de Marollen dreigen in hun geheel te verdwijnen voor een verdere uitbreiding van het Justitiepaleis en in 1998 belandt het Flageygebouw op de lijst van de honderd meest bedreigde gebouwen ter wereld.

Gelukkig is er op dat ogenblik al een andere tijd aangebroken dankzij het pionierswerk van twee organisaties die los van elkaar opereerden, maar zich sinds kort verenigen in de CIVA Stichting: het Sint-Lukasarchief en de Archives d’Architecture Moderne.

  • de expo liep van 23 juni tot 24 september 2017
  • dit was de eerste in een reeks tentoonstellingen onder de noemer ‘Unbuilt Brussels’ en wordt dus vervolgd…

Brussel is een Plaizier

Plaizier is de uitgeverij van Wijnand en Mieke Plaizier. Ze verzamelden in de loop van de jaren schitterende beelden van Brussel die ze verspreiden in de vorm van postkaarten, posters, kalenders en boeken. Deze uitgaven brengen architecturale parels en stedelijke transformaties prachtig in beeld. Ze geven het collectieve geheugen vorm.

  • de expo liep van 16 juni tot 17 september 2017 in Bozar
  • het aangename winkeltje in de Spoormakersstraat heeft nu een nieuwe uitbater, maar zet de traditie voort