Brussels in Shorts

Om de grootstad nieuwe verhalen te schenken, lanceerde Passa Porta in 2011 Brussels in Shorts als internationale grafische kortverhalenwedstrijd. Tien deelnemers werden geselecteerd om in 2012 hun 'graphic short story' te maken rond het hedendaagse Brussel. De verhalen verschillen stilistisch en inhoudelijk, maar knipogen elk naar eenzelfde locatie: de Oude Graanmarkt.

In het najaar van 2013 zette Passa Porta dit project verder met een tweede wedstrijd. Meer dan 60 auteurs uit binnen- en buitenland namen deel. Hun opdracht: een graphic short story van 12 pagina's maken, waarbij minstens een van de personages een bestaand Brussels hotel aandoet.

Beide grafische kortverhalenwedstrijden kregen hun beslag in twee albums: 'Bruss. Brussels in Shorts' en 'Bruss.2 Brussels in Shorts'. Beide uitgaven zijn een co-productie van uitgeverij Oogachtend en Passa Porta.