Geleid bezoek aan de expo Lichtpunt

In 1967 werd het Manhattanplan voor de Noordwijk goedgekeurd. De sloophamers rukten op en herschiepen de ooit levendige wijk tot een maanlandschap. Toen brak de oliecrisis van de jaren 1970 uit.  De werken vielen stil.  In de kale vlakte gebeurde jarenlang niets. Tot een groep kunstenaars tussen 1977 en 1981 22 enorme muurschilderingen begon te maken op de plaats waar later kantoorgebouwen zouden komen. 

Sinds 1995 zijn de opmerkelijke muurschilderingen volledig verdwenen uit het straatbeeld van de Noordwijk.  Maar stadsgids Joris Sleebus ging op zoek naar getuigen en reconstrueerde deze vergeten episode in de geschiedenis van de Noordwijk.  Met onder andere met het verzamelde historische beeldmateriaal stelde hij expo Lichtpunt samen. 

Tijdens de rondleiding vertelt de gids op aanstekelijke wijze het bijzondere verhaal van de Noordwijk met speciale aandacht voor de episode van de enorme muurschilderingen.

De expo loopt van 5 september tot 23 september 2022 in het Hendrik Consciencegebouw. Vanaf oktober wordt ze hernomen in het AMVB (Arduinkaai 28, Brussel) 

Praktische info

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed
Graad: 
3de graad LO, 1ste graad SO, 2de graad SO, 3de graad SO
Type: 
Geleid bezoek
Duur: 
1 uur
Prijs: 
€ 50 per gids
Aantal: 
max. 15 deelnemers per gids
Brusselse gemeente of wijk: 
Noordwijk (Brussel)
Vertrekplaats : 
Hendrik Consiencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Ideale combinatie: 

Wandeling in de Noordwijk (af te spreken)