Expo >>> thema Brussel

Tentoonstelling

Brussel als onderwerp van de tentoonstelling!
 

Heel wat tijdelijke tentoonstellingen in Brussel hebben de stad zelf als onderwerp. Deze expo’s bieden, via actualiteit of door een stukje geschiedenis te belichten, een steeds wisselende blik op de hoofdstad. Ze bouwen mee aan de reputatie van Brussel als een omgeving vol verrassingen. UiTinBrussel geeft op deze webpagina een overzicht van de huidige tentoonstellingen, maar wijst ook op voorbije expo’s die nog relevant zijn.

>>> het vertrekpunt >>>

De Sint-Gorikshallen

Deze voormalige markthal is het ideale vertrek- of eindpunt voor een wandeling in het teken van Brussel. Het gebouw met een uitzonderlijke architectuur ligt op twee minuutjes van de Beurs. Het café in het centrale gedeelte van de hal is gezellig. Het terras kijkt uit op een plein in een levendige wijk waar het er heel ontspannen aan toegaat.

In dit historische gebouw uit 1881 vind je vandaag een tentoonstellingsruimte met wisselende kleine expo’s over de stad. De bibliotheek/boekhandel biedt een ruime keuze aan gespecialiseerde, dikwijls fraai geïllustreerde uitgaven.

Van 5 april tot 28 juni 2018 loopt hier een bijzondere tentoonstelling over art nouveau, bekeken door de lens van de Duitse fotografe Paula Deetjen. Ze verbleef hier in de periode 1917-1918.

>>> ACTUEEL >>>

Opstandige Stemmingen

In het kader van ‘2018, jaar van de contestatie’ waagt het Riolenmuseum – op zichzelf al een opmerkelijke plek en zeker een bezoek waard – zich aan een extravagante tentoonstelling.

Het Riolenmuseum toont fysieke en virtuele installaties rond de verschillende vormen van graffiti in openbare toiletten. Daar voelen sommige mensen de nood hun gevoelens te uiten of een suggestieve, scatologische tekening achter te laten.

Hoe die tentoonstelling er precies zal uitzien, hangt deels van jou af. Iedereen mag foto’s insturen van woorden of tekeningen in Brusselse openbare toiletten die aanspreken, choqueren of ontroeren.

Victor Horta en het licht

Het licht vormt de rode draad doorheen de architectuur van Horta. Stevige metalen structuren laten toe het metselwerk te beperken, zo kan het zonlicht door immense ramen ongehinderd de woonruimte verwarmen. De opbouw van trappenhuizen, klimmend naar kleurrijke dakramen, maakt dat een zachte lichtstroom van boven tot het gelijkvloers naar binnen straalt. Het zoeken en natuurlijk ook vinden van licht maakt art nouveau uniek in de architectuurgeschiedenis.

Deze tentoonstelling in het Hortamuseum krijgt ondersteuning vanuit CIVA met een algemene, veeleer didactische inleiding tot het werk van Victor Horta. Er is specifieke aandacht voor zijn realisaties in Brussel. Je raakt er niet alleen in de ban van de kronkelende lijnen die zo kenmerkend zijn voor art nouveau, maar ontdekt er ook latere architectuurparels die een strakkere vormgeving huldigen.

Een fraai voorbeeld daarvan is het Paleis voor Schone Kunsten, het huidige Bozar: een goed uitgeruste tentoonstellingsplek, een verbluffende concertzaal en een kunstenhuis met gedurfde programma’s. Ligt dat laatste misschien aan het feit dat het paleis ook letterlijk ondergronds gaat?

Wie zich in het werk van Victor Horta wil verdiepen, mag de reeks middagactiviteiten HORTA Inside/Out niet missen. Een gids van Korei laat je de creaties van de meester vanuit alle hoeken (her)ontdekken via lezingen en rondleidingen.

 • de expo loopt van 27 maart tot 24 juni 2018 in het Hortamuseum
 • lees meer

Atomium 60

Het Atomium bestaat 60 jaar en viert die verjaardag met maar liefst drie exposities onder de gemeenschappelijke noemer Galaxy 58, verwijzend naar de Wereldtentoonstelling die in 1958 miljoenen mensen van over de hele wereld naar Brussel lokte en het aanzien van de stad voorgoed zou veranderen.

Een eerste tijdelijke tentoonstelling vindt plaats in het Atomium zelf en is in feite een uitbreiding van de permanente collectie in één van de negen bollen. Zo krijgen de mensen die het allemaal van dichtbij meemaakten – als bezoeker of als helpende hand – de kans om hun ervaringen van toen door te geven aan nieuwe generaties.

Voor de twee andere tentoonstellingen trek je naar het ADAM – Brussels Design Museum op enkele passen afstand van het Atomium. Podium 58 focust op de mode van toen en laat zien hoezeer mensen, op de drempel van de Swinging Sixties, snakten naar verandering en uitkeken naar een stijlvolle, vrolijkere wereld. Ze wandelden op hun paasbest gekleed rond tussen de vele paviljoenen van Expo 58.

Graphic 58 komt helemaal tot zijn recht in het Design Museum, want niet alleen het Atomium zelf – eigenlijk een gigantisch uitvergrote ijzermolecule – maar ook al de grafische creaties daaromheen stralen met kracht een nieuw tijdperk uit.

Brussel op schaal (1/1500)

In eB (experience.brussels), voorheen bekend als het Brussels Informatie Punt op het Koningsplein, kan je het hele hoofdstedelijke gewest bekijken op een interactief schaalmodel. Toeristen die Brussel nog niet kennen, ontdekken de metrolijnen, het kanaal, de 19 gemeenten en de groene oases. Wie vertrouwd is met de huidige stad, leert door projecties op het schaalmodel hoe de eerste vesting binnen een piepkleine omwalling uitgroeide tot een centrum voor 500 miljoen Europeanen. De overwelving van een rivier, de aanleg van een spoorverbinding dwars door het stadscentrum, kaalslag en wederopbouw geven het ritme aan van een lange geschiedenis.

 • de expo loopt van 27 oktober 2017 tot 31 augustus 2020 in eB
 • lees meer

>>> (niet echt) voorbij >>>

Baudelaire >< Brussel

Charles Baudelaire (1821 - 1867) haatte België en vooral Brussel zo mogelijk nog meer dan zichzelf. Zijn pamflet ‘Pauvre Belgique!’ klonk brutaal en giftig. Hij beschrijft daarin Brussel als een kleine stad van kleine geesten, met de Zenne als een open riool, armtierige hondenkarren en zwarte zeep. Het is ook de tijd van de eerste foto’s. Die komen in de tentoonstelling ruimschoots aan bod.

Baudelaire was ziek en berooid toen hij op het einde van zijn leven in Brussel aankwam en dat verklaart deels zijn venijnigheid. Hij werkte als journalist, satiricus en kunstcriticus, maar als bohemien was hij in de eerste plaats een dichter die streeft naar kleurrijke spiritualiteit met alle middelen die de kunst kan bieden.

Zijn dichtbundel ‘Les fleurs du mal’ verleende hem in 1857 een bijzondere status en tot op vandaag behoort hij tot de lievelingsauteurs van jongelui die dwepen met dandyisme, melancholie en verfijndheid.

Baudelaire stierf 150 jaar geleden in Parijs en de maan droomde die nacht met een zekere sloomheid, als een schone die uitgestrekt ligt op zachte kussens.

Subliem Brussel

Deze tentoonstelling belichtte de architectuur van de centrale lanen, van kort na de overwelving van de Zenne tot vandaag en keek vooruit naar wat de geplande voetgangerszone zou kunnen worden.

 • de expo liep van 8 september tot 4 oktober 2017 in het voormalige Beursgebouw
 • een makkelijk hanteerbare doe-het-zelf-wandeling van Brukselbinnenstebuiten en UiTinBrussel geeft een dieper inzicht in het karakter van ‘de centrale boulevard’

Save / Change the city

In de jaren 1950 en ‘60 slaat de ‘bruxellisation’ wild om zich heen. Grote delen van Brussel vallen in handen van bouwpromotoren die inwoners uit hun kleine huisjes zetten en volledige volkswijken aan de sloopmachines toevertrouwen. De overheid steunt plannen om een snelweg dwars door het stadscentrum te trekken. Art-nouveauparels als het Volkshuis van Horta hebben hun tijd gehad, de Marollen dreigen in hun geheel te verdwijnen voor een verdere uitbreiding van het Justitiepaleis en in 1998 belandt het Flageygebouw op de lijst van de honderd meest bedreigde gebouwen ter wereld.

Gelukkig is er op dat ogenblik al een andere tijd aangebroken dankzij het pionierswerk van twee organisaties die los van elkaar opereerden, maar zich sinds kort verenigen in de CIVA Stichting: het Sint-Lukasarchief en de Archives d’Architecture Moderne.

 • de expo liep van 23 juni tot 24 september 2017 in CIVA
 • dit was de eerste in een reeks tentoonstellingen onder de noemer ‘Unbuilt Brussels’ en wordt dus vervolgd…

BrusselOscope

Stadsbiografie Brussel is een collectief van (amateur)fotografen die aan het rijke Brusselse stadsleven vaak onverwachte fragmenten onttrekken. Zo divers als de stad is, zo verschillend zijn de fotografen: ieder zijn stijl, ieder zijn kijk op Brussel. De leden komen samen op woensdag om zaken te bespreken, zaterdag trekken ze er collectief op uit.

 • de expo liep van 2 tot 17 september 2017 in De Markten
 • deze fotografen werken vanuit gemeenschapscentrum De Markten en je kan bij het collectief aansluiten

YO! Brussels Hiphop-generations

Hiphop is een wereldwijd fenomeen. In het New York van de jaren 1970 was het de kreet van jongeren die zich opzijgezet voelden en maatschappelijke waarden in vraag stelden. De alternatieve cultuur verspreidde zich over de hele wereld en drukt zich liefst uit in dans, graffiti, dj-kunstjes en rap. Deze tentoonstelling spitste zich toe op 35 jaar creativiteit in Brussel.

Brussel is een Plaizier

Plaizier is de uitgeverij van Wijnand en Mieke Plaizier. Ze verzamelden in de loop van de jaren schitterende beelden van Brussel die ze verspreiden in de vorm van postkaarten, posters, kalenders en boeken. Deze uitgaven brengen architecturale parels en stedelijke transformaties prachtig in beeld. Ze geven het collectieve geheugen vorm.

 • de expo liep van 16 juni tot 17 september 2017 in Bozar
 • het aangename winkeltje in de Spoormakersstraat heeft nu een nieuwe uitbater, maar zet de traditie voort