Galeries in Brussel

Tentoonstelling

Sommige mensen zijn fervente museumbezoekers, toch zetten ze geen stap in een kunstgalerie. Nochtans tonen galeries het nieuwste van het nieuwste en galeriehouders zijn doorgaans erg vriendelijke mensen. In tegenstelling tot musea hoef je er bovendien geen toegangsgeld te betalen. UiTinBrussel zet regelmatig enkele galeries voor je in de kijker. Kijk uit je doppen!

IN DE KIJKER

Mounir Fatmi: A Savage Mind

De Marokkaanse kunstenaar Mounir Fatmi (1970, Tanger) woont en werkt in Parijs. Net als veel andere hedendaagse kunstenaars beoefent hij verschillende disciplines: hij schildert, fotografeert, tekent en maakt installaties, sculpturen en video's. In zijn tweede solotentoonstelling bij Keitelman Gallery toont hij sculpturen, foto's en tekeningen rond enkele thema's: de confrontatie van culturen (met de nadruk op geweld), taalkwesties en vraagstukken rondom kennis alsook de verhouding tussen het zogenaamde weten en de zogenaamde onwetendheid. Een van de centrale, filosofische vragen die hij zich in zijn werk stelt, is: wat is het verband tussen de mensen die de dagelijkse samenleving vormen en zij die haar besturen? Stof tot nadenken!
> Tot 24 maart 2017, Keitelmann Gallery

ACTUELE TENTOONSTELLINGEN

Joana Vasconcelos: De fil(s) en aiguille(s)

Joana Vasconcelos (1971, Parijs) woont en werkt in Lissabon, Portugal. Ze stelt tentoon sinds het midden van de jaren 1990. Na haar deelname aan de Biënnale van Venetië in 2005 raakte haar werk wereldwijd bekend. Al in 2010 wijdde het Museu Coleção Berardo in Lissabon een retrospectieve aan haar werk. In 2015 nam ze opnieuw deel aan de Biënnale van Venetië. Vasconcelos maakt kleurrijke sculpturen en installaties. Daarnaast voert ze performances uit en maakt ze ook gebruik van de media video en fotografie. Haar werk, dat soms controverse veroorzaakt, verwijst vaak naar ready-mades en naar stijlstromingen als het Nouveau Réalisme en de Pop Art. Ze toont er zich kritisch in tegenover de hedendaagse maatschappij en het begrip collectieve identiteit, vooral als deze thema's gerelateerd zijn aan de status van vrouwen, klassenverschil en nationale identiteit.
> Tot 25 maart 2017, Galerie Valérie Bach

Michael Rey

De Amerikaanse kunstenaar Michael Rey (1979, Sarasota, VS) woont en werkt in Los Angeles. Momenteel loopt zijn tweede solotentoonstelling bij Galerie Office Baroque. Rey maakt monochrome kunstwerken. Hij vertrekt van een vooraf gefiguurzaagde houten drager waarop hij zorgvuldig een laag plasticine aanbrengt. Deze laag vormt de ondergrond voor olieverf. Het resultaat heeft de delicate kwetsbaarheid van huid. In zijn recentste werk gaat Rey nog een stapje verder en bewerkt hij het oppervlak van zijn 'schilderijen' zo dat de zachtheid en de tactiliteit ervan nog meer benadrukt worden. De vorm en de kleur van elk afzonderlijk werk maken als het ware deel uit van een visueel lexicon. Rey's ogenschijnlijk eenvoudig ogende werken zijn tegelijk solide en efemeer, direct en toch raadselachtig. Een openbaring.
> Van 10 februari tot 24 maart 2017, Galerie Office Baroque

Johan Creten: 8 Gods

Johan Creten (1963) is de eerste levende Belg die werk exposeerde in het Louvre in Parijs. Hij is een zwervend kunstenaar, zonder thuisbasis. Hij woont waar hij werkt en hij werkt zowat overal. Net als Thomas Schütte en Lucio Fontana in het buitenland en Johan Tahon bij ons geeft hij traditionele materialen zoals brons en keramiek opnieuw een plaats in de hedendaagse kunst. Zijn figuratieve beelden ogen haast naïef, maar blijken in werkelijkheid complexe metaforen te zijn. In zijn tweede solotentoonstelling bij Elmine Rech toont Creten sculpturen in glas, keramiek en brons die de chaos van de hedendaagse werkelijkheid verbeelden.
> Van 9 maart tot 8 april 2017, Galerie Elmine Rech

Ian Wallace

Ian Wallace (1943) is een Canadees kunstenaar die leeft en werkt in Vancouver, Canada. Sinds 1965 stelt hij internationaal schilderijen en foto's tentoon. Hij is vooral bekend om zijn conceptuele werkwijze, waarbij hij monochroom geschilderde partijen en foto's binnen hetzelfde frame zodanig tegenover elkaar plaatst dat de grenzen tussen beide disciplines vervagen en tegelijk in vraag gesteld worden. In 2012 verscheen een ruime selectie uit zijn werk in de monografie 'At the Intersection of Painting and Photography'. Tot de belangrijkste thema's in zijn werk behoren kunstenaarsateliers, musea en straten. Daarmee verwijst hij zowel naar esthetische als naar sociale issues. Als docent kunstgeschiedenis aan verschillende universiteiten speelde Wallace een belangrijke rol in het ontstaan van de zogenaamde Vancouver School, met kunstenaars als Jeff Wall, Stan Douglas, Roy Arden en Rodney Graham. Galerie Greta Meert presenteert nu nieuw werk van hem.
> Van 9 maart tot 6 mei 2017, Galerie Greta Meert

Antony Gormley: Living Room

De wereldberoemde Engelse beeldhouwer Antony Gormley (1950) woont en werkt in Londen. In de afgelopen 25 jaar gaf hij de menselijke figuur in de beeldhouwkunst een nieuwe inhoud, met de proporties van zijn eigen lichaam als uitgangspunt. Sinds 1990 werkt hij aan grootschalige projecten die veelal bestemd zijn voor de publieke ruimte. Hij stelt wereldwijd tentoon in musea en galeries en nam deel aan belangrijke kunstmanifestaties zoals de Biënnale van Venetië en Documenta in Kassel. In 1994 won hij de fameuze Britse Turner Prize. Gormley stelt al 30 jaar tentoon bij Galerie Xavier Hufkens. In zijn recente expo staat het werk 'Living Room' centraal, een installatie bestaande uit twee figuren die gebaseerd zijn op zijn eigen lichaam en die er - liggend of staand - uitzien als utopische gebouwen. Gormley's werk is in essentie een onophoudelijke zoektocht naar geometrie, abstractie en onze metafysische relatie met al wat rondom ons door mensenhanden is gebouwd. Het geeft vorm aan de sensatie in een lichaam te wonen dat op zijn beurt de wereld rondom ons bewoont. Fascinerend.
> Van 9 maart tot 8 april, Galerie Xavier Hufkens

Daniel Dezeuze: Quand le carré devient cercle

De Franse beeldend kunstenaar Daniel Dezeuze (1942) woont en werkt in het zuiden van Frankrijk. Hij was een van de stichtende leden van de kunstenaarsgroep Supports-Surfaces. Deze kunstenaars stelden zich ten doel om de schilderkunst te deconstrueren en de aard ervan in twijfel te trekken. Kleur is van fundamenteel belang in veel van hun werken. Ze gebruikten regelmatig niet-traditionele materialen en verwezen naar niet-westerse culturen. In Dezeuzes werk, dat een hele generatie nieuwe Amerikaanse schilders beïnvloedde, zijn twee belangrijke richtingen te onderscheiden: de deconstructie van de schilderkunst en haar componenten en de creatie van objecten die de voortdurende bezigheden van de mens evoceren. 'Quand le carré devient cercle' is een reis van 50 jaar doorheen zijn omvangrijke oeuvre. Niet te missen!
> Van 9 maart tot 15 april, Galerie Daniel Templon

Tyson Reeder

De Amerikaanse kunstenaar Tyson Reeder (1974) woont en werkt in Chicago. In zijn tweede solotentoonstelling bij Office Baroque stelt hij een suite tentoon van nieuwe figuratieve schilderijen en collages, een mix van kleurrijke landschappen en stadstaferelen, waarbij de landschappen staan voor ontspanning en escapisme en de stadstaferelen voorgesteld worden als een theater voor menselijke actie. Reeder is een schilder van het alledaagse leven. Compositorisch maakt hij gebruik van perspectiefvervorming, zoals de expressionisten. Naar de vorm bespeelt hij modernistische registers, zoals het levendige kleurenpalet dat hij gemeen heeft met de fauvisten. Technisch staat hij bekend om zijn mix van geschilderde en getekende gedeelten op eenzelfde oppervlak. Het maakt dat zijn werk ogenblikkelijk herkenbaar is als speels, poëtisch, verleidelijk en lichtjes hallucinant.
> Van 11 maart tot 15 april, Galerie Office Baroque

Michel François

De Belgische beeldend kunstenaar Michel François (Sint-Truiden, 1956) woont en werkt in Brussel. Hij maakt sculpturen, video's, foto's, schilderijen en installaties. François stelt wereldwijd tentoon in musea en galeries. In 1992 nam hij, op uitnodiging van Jan Hoet, deel aan de Documenta in Kassel en in 1999 vertegenwoordigde hij samen met Ann Veronica Janssens België op de Biënnale van Venetië. In zijn nieuwe tentoonstelling met recent werk bij Xavier Hufkens toont hij een reeks sculpturen die vertrekken van de rigide geometrie van de lijn. Horizontale lijnen, verticale lijnen. Lijnen die een grid vormen, lijnen die een hoek afbakenen. De lijn zegeviert in deze expo. Maar... elke lijn verwijst tegelijk naar zijn antithese: de organische, oncontroleerbare vormen die ontstaan tijdens de totstandkoming van de werken. In Michel François' artistieke praktijk staat dan ook het 'gecontroleerde verlies van controle' centraal. Klinkt dit allemaal wat abstract? Zet dan je drempelvrees voor galeries opzij en bezoek de tentoonstelling. Alles zal je duidelijk worden!
> Van 17 maart tot 6 mei, Xavier Hufkens Gallery

Liliane Vertessen: Who the F... Is

De Belgische kunstenaar Liliane Vertessen werd geboren in Leopoldsburg in 1952. Sinds het begin van haar carrière gebruikt ze haar eigen uiterlijk en fotografie. Deze elementen vormen het vertrekpunt van haar multimediale installaties. In haar werk combineert Vertessen regelmatig analoge fotografie met neon. Haar poses, waarbij ze zichzelf fotografeert, zijn erotisch geladen en sterk geënsceneerd. Vertessen speelt met de verschillende rollen van de vrouw: de verleidster, de dame, het lustobject, de prostituee en het onschuldige meisje. Haar echte identiteit blijft echter ongrijpbaar. Het werk van Vertessen is niet meer weg te denken uit de Belgische beeldende kunst vanaf de jaren 1970. Een monumentale sculptuur van haar is te bezichtigen op de Brusselse Koning Albert II-laan.
> Van 19 maart tot 13 mei, Galerie Zwart Huis

KUNST OP KOMST

Philippe Van Wolputte: Temporary Penetrable Exhibition Spaces 2005-2015

Philippe Van Wolputte (1982) woont en werkt in Antwerpen. In zijn installaties, interventies en collages toont of suggereert hij de mogelijkheden van verlaten en verwaarloosde locaties die een belangrijke functie hebben in het geheugen en het sociale landschap van een stad en in zekere zin een eigen schoonheid bezitten. De kunstenaar legt de interpretatie van zijn ervaringen tijdens de interventies vast in foto's, video's en collages. In zijn installaties geeft hij een nieuw leven aan geheimzinnige locaties die hij tijdens zijn exploraties ontdekte. Hij onderzoekt de functionaliteit en de mogelijkheden door deze plaatsen om te vormen tot tijdelijke schuilplaatsen of werkplaatsen voor kunstenaars.
> Van 23 maart tot 29 april, Galerie Levy.Delval

Annabelle Hyvrier: Violent Fantasies

De Franse kunstenares Annabelle Hyvrier (1971) woont en werkt in België. In haar kunstpraktijk is ze op zoek naar een perfect evenwicht tussen de natuurlijke materie en de artistieke ingreep. Haar houten en bronzen sculpturen verbeelden een wereld waarin niets is wat het lijkt en vertellen verhalen die niemand onberoerd laten. Ze drukken ons met de neus op onze eindigheid en op onze existentiële angst voor de leegte. In haar installaties reproduceert ze vitale organen zoals het hart - het leven loopt niet voor niets als een rode draad doorheen haar werk. Met een 'huilmachine' verwijst ze naar de periode waarin ze aan kanker leed en zware medicatie moest nemen. Vaktechnisch beschikt Hyvrier over het talent om ruwe en monolithische houtblokken met een boomzaag te bewerken tot conceptueel briljante en dynamische structuren. Ontdek haar fascinerende universum!
> Van 24 maart tot 7 mei, Roberto Polo Gallery

MEER TIPS!

De tentoonstellingen die in de musea plaatsvinden ontdek je in onze Expo pagina. 
Voor een overzicht van de musea verwijzen we je graag naar onze museumpagina.