Galeries in Brussel

Tentoonstelling

Sommige mensen zijn fervente museumbezoekers, toch zetten ze geen stap in een kunstgalerie. Nochtans tonen galeries het nieuwste van het nieuwste en galeriehouders zijn doorgaans erg vriendelijke mensen. In tegenstelling tot musea hoef je er bovendien geen toegangsgeld te betalen. UiTinBrussel zet regelmatig enkele galeries voor je in de kijker. Kijk uit je doppen!

IN DE KIJKER

Gert & Uwe Tobias

De Roemeense beeldend kunstenaars Gert & Uwe Tobias (1973) zijn tweelingbroers. Ze wonen en werken in Keulen, Duitsland, waar hun ouders naartoe emigreerden. Bekendheid verwierven ze met hun houtsneden, sculpturen, tekeningen (gemaakt met schrijfmachines), aquarellen en keramiek. Hun werk steunt op Roemeens erfgoed, in het bijzonder op de mythen en legendes van hun streek van afkomst. Ze combineren de geschiedenis van hun geboortegrond met elementen uit de hedendaagse grafische vormgeving, goedkope horrorfilms en abstracte kunst. De tweelingbroers stellen al voor de vijfde keer tentoon bij Rodolphe Janssen.
> Van 19 april tot 10 juni, Galerie Rodolphe Janssen

ACTUELE TENTOONSTELLINGEN

Ian Wallace

Ian Wallace (1943) is een Canadees kunstenaar die leeft en werkt in Vancouver, Canada. Sinds 1965 stelt hij internationaal schilderijen en foto's tentoon. Hij is vooral bekend om zijn conceptuele werkwijze, waarbij hij monochroom geschilderde partijen en foto's binnen hetzelfde frame zodanig tegenover elkaar plaatst dat de grenzen tussen beide disciplines vervagen en tegelijk in vraag gesteld worden. In 2012 verscheen een ruime selectie uit zijn werk in de monografie 'At the Intersection of Painting and Photography'. Tot de belangrijkste thema's in zijn werk behoren kunstenaarsateliers, musea en straten. Daarmee verwijst hij zowel naar esthetische als naar sociale issues. Als docent kunstgeschiedenis aan verschillende universiteiten speelde Wallace een belangrijke rol in het ontstaan van de zogenaamde Vancouver School, met kunstenaars als Jeff Wall, Stan Douglas, Roy Arden en Rodney Graham. Galerie Greta Meert presenteert nu nieuw werk van hem.
> Van 9 maart tot 6 mei 2017, Galerie Greta Meert

Michel François

De Belgische beeldend kunstenaar Michel François (Sint-Truiden, 1956) woont en werkt in Brussel. Hij maakt sculpturen, video's, foto's, schilderijen en installaties. François stelt wereldwijd tentoon in musea en galeries. In 1992 nam hij, op uitnodiging van Jan Hoet, deel aan de Documenta in Kassel en in 1999 vertegenwoordigde hij samen met Ann Veronica Janssens België op de Biënnale van Venetië. In zijn nieuwe tentoonstelling met recent werk bij Xavier Hufkens toont hij een reeks sculpturen die vertrekken van de rigide geometrie van de lijn. Horizontale lijnen, verticale lijnen. Lijnen die een grid vormen, lijnen die een hoek afbakenen. De lijn zegeviert in deze expo. Maar... elke lijn verwijst tegelijk naar zijn antithese: de organische, oncontroleerbare vormen die ontstaan tijdens de totstandkoming van de werken. In Michel François' artistieke praktijk staat dan ook het 'gecontroleerde verlies van controle' centraal. Klinkt dit allemaal wat abstract? Zet dan je drempelvrees voor galeries opzij en bezoek de tentoonstelling. Alles zal je duidelijk worden!
> Van 17 maart tot 6 mei, Xavier Hufkens Gallery

Zarah Hussain: Measuring Infinity

Zarah Hussain woont en werkt in Londen. Geometrische vormen uit het oude Perzische rijk vormen de inspiratiebron voor haar tekeningen, schilderijen en reliëfs. Naast het traditionele en manuele werk met potlood, pigment en bindmiddelen ontwikkelt Hussain eveneens een oeuvre gebaseerd op de mogelijkheden van de computer en de digitale wereld. De repeterende ordeningen in haar oeuvre werken hypnotisch-contemplatief en suggereren eindeloosheid. In haar werk versmelten wiskunde, spiritualiteit en schoonheid tot complexe structuren waarvan ze de relevantie onderzoekt in de fragiele hedendaagse samenleving.
> Van 18 maart tot 6 mei, Hopstreet Gallery

Liliane Vertessen: Who the F... Is

De Belgische kunstenaar Liliane Vertessen werd geboren in Leopoldsburg in 1952. Sinds het begin van haar carrière gebruikt ze haar eigen uiterlijk en fotografie. Deze elementen vormen het vertrekpunt van haar multimediale installaties. In haar werk combineert Vertessen regelmatig analoge fotografie met neon. Haar poses, waarbij ze zichzelf fotografeert, zijn erotisch geladen en sterk geënsceneerd. Vertessen speelt met de verschillende rollen van de vrouw: de verleidster, de dame, het lustobject, de prostituee en het onschuldige meisje. Haar echte identiteit blijft echter ongrijpbaar. Het werk van Vertessen is niet meer weg te denken uit de Belgische beeldende kunst vanaf de jaren 1970. Een monumentale sculptuur van haar is te bezichtigen op de Brusselse Koning Albert II-laan.
> Van 19 maart tot 13 mei, Galerie Zwart Huis

Philippe Van Wolputte: Temporary Penetrable Exhibition Spaces 2005-2015

Philippe Van Wolputte (1982) woont en werkt in Antwerpen. In zijn installaties, interventies en collages toont of suggereert hij de mogelijkheden van verlaten en verwaarloosde locaties die een belangrijke functie hebben in het geheugen en het sociale landschap van een stad en in zekere zin een eigen schoonheid bezitten. De kunstenaar legt de interpretatie van zijn ervaringen tijdens de interventies vast in foto's, video's en collages. In zijn installaties geeft hij een nieuw leven aan geheimzinnige locaties die hij tijdens zijn exploraties ontdekte. Hij onderzoekt de functionaliteit en de mogelijkheden door deze plaatsen om te vormen tot tijdelijke schuilplaatsen of werkplaatsen voor kunstenaars.
> Van 23 maart tot 29 april, Galerie Levy.Delval

Annabelle Hyvrier: Violent Fantasies

De Franse kunstenares Annabelle Hyvrier (1971) woont en werkt in België. In haar kunstpraktijk is ze op zoek naar een perfect evenwicht tussen de natuurlijke materie en de artistieke ingreep. Haar houten en bronzen sculpturen verbeelden een wereld waarin niets is wat het lijkt en vertellen verhalen die niemand onberoerd laten. Ze drukken ons met de neus op onze eindigheid en op onze existentiële angst voor de leegte. In haar installaties reproduceert ze vitale organen zoals het hart - het leven loopt niet voor niets als een rode draad doorheen haar werk. Met een 'huilmachine' verwijst ze naar de periode waarin ze aan kanker leed en zware medicatie moest nemen. Vaktechnisch beschikt Hyvrier over het talent om ruwe en monolithische houtblokken met een boomzaag te bewerken tot conceptueel briljante en dynamische structuren. Ontdek haar fascinerende universum!
> Van 24 maart tot 7 mei, Roberto Polo Gallery

Jorge Méndez Blake: Apollinaire's Misspell and Other Calligrams

De conceptuele Mexicaanse kunstenaar Jorge Méndez Blake (1974) woont en werkt in Guadalajara (Mexico). Zijn werk draait rond boeken, bibliotheken en literatuur. Blake transformeert literatuur in beelden, sculpturen en installaties. Zijn werk 'The Castle', naar de gelijknamige roman van Franz Kafka, bestaat uit een 22 meter lange muur van los op elkaar gestapelde bakstenen, in het midden waarvan een exemplaar van het boek gekneld zit, onbereikbaar voor potentiële lezers. Dit werk weerspiegelt op eenvoudige wijze het onvermogen van het hoofdpersonage in de roman om het Kasteel te bereiken. In zijn expo bij Meessen De Clercq brengt Mendez een hommage aan de eigenheid van de door de Franse dichter Apollinaire in volle Eerste Wereldoorlog geschreven gedichten.
> Van 31 maart tot 13 mei, Galerie Meessen De Clercq

Hassan Sharif: Experimentations

Hassan Sharif (1951-2016), geboren in de Verenigde Arabische Emiraten, woonde en werkte in Dubai. Hij was een van de pioniers van de conceptuele kunst in het Midden-Oosten. Sharifs artistieke praktijk kenmerkte zich door een multidisciplinaire aanpak: hij maakte cartoons, installaties, tekeningen, schilderijen, sculpturen en assemblages, en voerde eveneens performances uit. In zijn assemblages verwerkte hij op vaak speelse wijze ordinaire materialen zoals katoen, textiel, metaal, touw, plastic en alledaagse gebruiksvoorwerpen die hij van hun originele functie ontdeed door ze in grote hoeveelheden samen te binden met touw of ijzerdraad en ze aan het plafond op te hangen of aan de muren te bevestigen. Sharifs expo bij La Patinoire Royale toont een overzicht van zijn eclectisch werk, vanaf zijn beginjaren tot 2016, het jaar waarin hij aan kanker overleed.
> Van 7 april tot 27 mei, La Patinoire Royale

Tom Wesselmann: Telling It Like It Is

Tom Wesselmann (1931-2004) was een Amerikaans kunstschilder, beeldhouwer en graficus die gezien wordt als een belangrijke vertegenwoordiger van de popart, samen met kunstenaars als Roy Liechtenstein en Andy Warhol. Een van zijn centrale thema's vormde het vrouwelijk naakt, dat hij in talloze variaties uitbeeldde. Wesselmann combineerde figuratieve schilderkunst met objectmontages. Zijn werk toont veelal sterk gestileerde en tot groot formaat opgeblazen details van gebruiksvoorwerpen uit de hedendaagse consumptiemaatschappij. Zijn werken werden steeds groter en in de jaren 1970 begon hij 'shaped canvasses' te maken waarin hij zijn close-ups vrijstaand uitwerkte op uitgezaagd plaatmateriaal.
> Van 18 april tot 24 juni, Vedovi Gallery

Junko Oki

De Japanse borduurkunstenares Junko Oki (1963) woont en werkt in Kanagawa, Japan. Ze startte haar artistieke loopbaan in 2002, net voor ze 40 werd. Oki borduurt abstracte, poëtisch aandoende motieven in een aantrekkelijk kleurenpalet op vaak eeuwenoude stoffen die ze van haar moeder kreeg. Haar werken dragen stilistisch de sporen van het surrealisme en van de art brut. Thematisch focust ze in hoofdzaak op menselijke relaties in het algemeen en op die binnen haar familie in het bijzonder. Het is voor het eerst dat de Japanse kunstenares solo tentoonstelt in België. In 2016 nam ze al eerder deel aan twee groeptentoonstellingen in ons land. Eén in Antwerpen en één bij Galerie Office Baroque.
> Van 18 april tot 27 mei, Galerie Office Baroque

Frank Stella

Frank Stella (1936) is een beroemde Amerikaanse schilder, beeldhouwer en graficus die woont en werkt in New York. Hij is een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de post-abstract expressionistische schilderkunst, die later benamingen kreeg als hard edge-painting en minimal art. Het ging hier om abstracte, non-illusionistische kunst die het persoonlijke van de action painting verruilde voor het formele en feitelijke. De expo bij Charles Riva brengt monumentale werken bij elkaar van Stella's fameuze 'Polish Village'-serie, abstracte schilderijen met sculpturale kwaliteiten die verwijzen naar de Holocaust en het joodse volk, en die het verlies van de joodse manier van leven in Europa oproepen. Achter de ogenschijnlijk levendige en vreugdevolle doeken gaat dan ook een donker verhaal schuil.
> Van 19 april tot 17 februari 2018, Charles Riva Collection

Brian Calvin: States

De Amerikaanse kunstenaar Brian Calvin (1969) woont en werkt in Californië, 'States' is zijn tweede solotentoonstelling bij Almine Rech Gallery. Ze omvat een reeks schilderijen op groot formaat, tekeningen in zwart-wit en houten sculpturen. Calvins scherpzinnige schilderijen van mensen baden in het licht, overgoten met felle kleuren zoals overbelichte foto's. De gelaatsuitdrukking van zijn personages is vlak, visueel en figuurlijk, met een gestileerde, verveelde blik, zoals bij de uitgerekte portretten van Amadeo Modigliani. De personages, emotioneel afstandelijk en gekenmerkt door een ongrijpbare cool, zijn de getuigen van de banale selfiecultuur: net als bij selfies ontwijken ze elke narratieve actie. Naast portretten schildert Brian Calvin ook landschappen.
> Van 19 april tot 27 mei, Almine Rech Gallery

Guy Leclercq: Dialogue/Dialoog

De Belgische kunstenaar Guy Leclercq (1940) keerde zich omstreeks 1980 af van de figuratieve kunst om via een langzaam en bedachtzaam proces te evolueren naar de geometrische abstractie, naar vereenvoudiging en synthese. Hij weet zich geboeid door universele thema's als liefde, passie en erotiek, maar ook door spanning, afwijzing en jaloezie. In zijn composities vertrekt hij van de geometrie die hij snel overstijgt en laat uitgroeien tot een poëtische variant. Vlakken schuiven over en door elkaar in een ritmisch spel. Het koloriet wordt beheerst door zachte grijzen, gebroken witten, harde zwarten en groene schijnen. Zijn werk lijkt een zoeken naar synthese tussen koude en warme abstractie, tussen geometrie en lyriek. Niet de magie maar wel de mystiek staat bij hem centraal. Leclercq beoefent de abstractie dan ook niet omwille van de abstractie zelf, maar als middel om een boodschap over te brengen.
> Van 19 april tot 17 juni, Galerie Fred Lanzenberg

KUNST OP KOMST

MEER TIPS!

De tentoonstellingen die in de musea plaatsvinden ontdek je in onze Expo pagina. 
Voor een overzicht van de musea verwijzen we je graag naar onze museumpagina.