Foyer

Foyer werd in 1969 opgericht. De organisatie is in Sint-Jans-Molenbeek gevestigd en houdt zich op het lokale, regionale en (inter)nationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit en sociale cohesie.

Vandaag bestaat Foyer uit een aantal deelwerkingen die rond verschillende thema’s werken: Foyer vzw, Dar al Amal, asbl Foyer des Jeunes.

Foyer wil een blijvende rol spelen in het maatschappelijke middenveld, waarbij alle sociologische geledingen, leeftijds- en bevolkingsgroepen een plaats krijgen.

Foyer is een pluralistische organisatie die op alle niveaus doordrongen is van het respect voor diversiteit.

Tot de belangrijkste activiteiten van Foyer behoren onder meer initiatieven voor integratie en empowerment van (vaak maatschappelijk kwetsbare) kinderen, jongeren en volwassenen; pionierswerk op het vlak van meertaligheid en logopedie bij meertalige kinderen; activiteiten ter ondersteuning en versterking van de lokale en Brusselse sociale cohesie.

Praktische info

Thema's: 
Diversiteit
Graad: 
1ste graad SO, 2de graad SO, 3de graad SO
Adres: 
Werkhuizenstraat 25
1080 Sint-Jans-Molenbeek
België
Contactperso(o)n(en) voor scholen: 
Patrizia Civetta
Telefoon: 
02 609 55 63

Aanbod

Elke dag opnieuw vinden mensen elkaar binnen een gedeelde religieuze of spirituele praktijk, maar waar anders dan in Sint-Jans-Molenbeek komen het wereldse en spirituele ook samen tot uiting in het straatbeeld? Alvorens met een gids op wandel te gaan langsheen een aantal cultusplaatsen (naar...

Thema: 
Diversiteit