School zonder Racisme

Jongeren groeien op in een kleurrijke wereld met een grote etnische, culturele, religieuze en sociale diversiteit. In de vorming van hun kijk op die wereld neemt het onderwijs een belangrijke plaats in. Daarom is dit ons speelveld, waar we met kwaliteitsvolle ondersteuning een meerwaarde bieden.

Kennis, ontmoeting, beleving en actie zijn de hefbomen in de vorming van jongeren tot wereldburgers. De wereld leren kennen en begrijpen, door ervaringen en rechtstreekse contacten proeven van een boeiende verscheidenheid, en de competenties verwerven om er een betere leefplek van te maken.

Daar werken we aan in een netwerk van scholen en leerkrachten, waarbij we de evoluties binnen de onderwijswereld en in de wereld rondom ons op de voet volgen. Bij voorkeur werken we met jongeren in een procesmatig traject van langere duur, ingepland in een vakoverschrijdende en duidelijke leerlijn.

Samen met de onderwijswereld bouwt School zonder Racisme aan een open en solidaire samenleving waar een wij-zij-denken niet de basis vormt voor politieke en economische machtsverhoudingen, waar iedereen dezelfde rechten heeft en gelijke kansen krijgt, en waar vooroordelen en racisme geen plaats krijgen.

Praktische info

Thema's: 
Diversiteit
Graad: 
1e graad SO, 2e graad SO, 3e graad SO
Adres: 
Hovenierstraat 82
1081 Koekelberg
België
Contactperso(o)n(en) voor scholen: 
Gregory Buts
Telefoon: 
02 511 16 36

Aanbod

Dit dagprogramma is een samenwerking van School zonder Racisme en comedian Erhan Demirci. Het programma is een combinatie van een komische voorstelling en een interactief stadsspel om Brussel in al haar diversiteit te ontdekken.

Brussel hell hole?? Hell no!! In de voorstelling KOMT...

Thema: 
(Stads)cultuur, Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed

Met dit halve dagprogramma nemen de leerlingen een duik in het multiculturele Molenbeek. Ze ervaren de diversiteit van een grootstad. We moedigen hen aan om zich vanuit de eigen ervaring een mening te vormen (of bij te sturen) over thema’s als de islam, diversiteit en de multiculturele...

Thema: 
Diversiteit

Waarom jongeren zelf niet laten kennismaken met de diversiteit in Brussel én met zijn inwoners? Niet praten over maar praten met! Dit doe je met ons dagprogramma Brussel Anders Bekeken: Migratie.

We starten met een ontmoetingsmoment tussen de leerlingen en cursisten Nederlands aan het...

Thema: 
Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed

Waarom vluchten mensen? Hoe komt men in België terecht en wie kan er asiel aanvragen? Hoe kun je als vluchteling erkend worden? Wat is de Conventie van Genève? ... Op al deze vragen trachten we een antwoord te vinden via een dynamisch traject.

Dit traject bestaat uit de volgende...

Thema: 
Diversiteit