Brusselse schrijfster Els Moors is nieuwe Dichter des Vaderlands

Op Gedichtendag 2018 op donderdag 25 januari volgde de Nederlandstalige Brusselse schrijfster Els Moors (Poperinge, 1976) de Franstalige Brusselse schrijfster Laurence Vielle (Brussel, 1968) op als Dichter des Vaderlands. De Belgische Dichter des Vaderlands is een initiatief waarbij een dichter die voor een periode van 2 jaar door de organisatoren wordt geselecteerd, in die periode jaarlijks zes gedichten aanbiedt over nationale thema's. Het project Dichter des Vaderlands is een literair initiatief van het Poëziecentrum (Gent), La Maison de la Poésie et de la Langue française (Namen) en de literaire organisatie VONK & Zonen (Antwerpen), in samenwerking met Passa Porta (Brussel) dat ook de vertalingen verzorgt. Sinds 2015 zijn ook Maison de la Poésie (Amay), het fiEstival maelstrÖm (Brussel), Poème 2 (Brussel) en Midis de la Poésie (Brussel) partners in het project, met de steun van de Nationale Loterij.
Het concept is geïnspireerd op het Nederlandse model, waar de eretitel om de vier jaar overgedragen wordt aan een andere dichter. In België wordt de titel om de twee jaar overgedragen aan een dichter uit een andere taalgemeenschap. De eerste Belgische Dichter des Vaderlands was van 29 januari 2014 tot 27 januari 2016 de Vlaming Charles Ducal. De Franstalige Laurence Vielle nam de taak op van 27 januari 2016 tot januari 2018. Op Gedichtendag 2017 werd bekendgemaakt dat Els Moors Vielle zou opvolgen. Daarna wordt de rol weer overgedragen aan een dichter uit een andere taalgemeenschap, misschien een dichter uit de Duitstalige Gemeenschap.

Brussel krijgt een nieuw gedicht

Op zijn nieuwjaarsreceptie op zaterdag 27 januari presenteert het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) een nieuw Brusselgedicht. Het initiatief is gelinkt aan de tentoonstelling 'Bruggen bouwen. Brusselse rederijkerij vroeger en nu', die nog tot 2 februari plaatsvindt in het AMVB. Op basis van inzendingen van vele grote en kleine rijmkunstenaars - vooral kinderen en mensen die Nederlandse taalles volgen hebben aan de actie deelgenomen - wordt een nieuw Brusselgedicht opgesteld dat door rederijker Luc Collin en poetry slammer Miss Elli plechtig zal worden overhandigd aan Brussels schepen Els Ampe, die bevoegd is voor Openbare Werken, Mobiliteit en Nederlandstalige Aangelegenheden. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen voor 24 januari 2018 via 02 209 06 01, info@amvb.be of inschrijvingen@familiekunde-brussel.be.

Het Brussels Dichterscollectief

Stadsdichters, Dichters des Vaderlands, het is tegenwoordig al poëzie wat de klok slaat, tenminste voor wie horen en luisteren wil... Maar wist je dat er ook dichterscollectieven bestaan? In Brussel ontwikkelden schrijver David Van Reybrouck en dichter Peter Vermeersch samen met Passa Porta een multicultureel en meertalig dichterscollectief op maat van de grootstad. In 2014 gaven zij de fakkel door, er kwamen nieuwe leden bij en er wordt gewerkt aan verschillende projecten op korte en lange termijn. Tot de huidige leden behoren onder anderen Taha Adnan, Frank De Crits, Maky, Serge Meurant, Xavier Queipo en Geert van Istendael. Passa Porta begeleidt het collectief in zijn creatieproces en ontlast het van de niet-creatieve rompslomp. Het Brussels dichterscollectief geeft publicaties uit, organiseert lezingen en gesprekken en brengt hommages aan de Brusselse straatdoden. Het collectief heeft ook een eigen blog en een Facebookpagina.

Poetry Jukebox

Ter gelegenheid van de ‘European Day of Languages’ werd op 26 september 2017 de eerste Poetry Jukebox in België ingehuldigd. De in grijs metaal uitgevoerde ‘geluidsinstallatie’ ziet eruit als de periscoop van een duikboot – eentje die permanent boven de straatstenen uitsteekt. Je kunt hem vinden op het Sint-Katelijneplein, ter hoogte van huisnummer 29, vlak naast de Zwarte Toren. De Jukebox kwam er dankzij de samenwerking tussen de Stad Brussel en het Transpoesie Poetry Festival (georganiseerd door EUNIC Brussels). De installatie is een Tsjechisch initiatief dat bezoekers en bewoners van onze hoofdstad een unieke mogelijkheid biedt om te genieten van de diversiteit en de pracht van Europese talen. Heel het jaar door kunnen poëzieliefhebbers en andere geïnteresseerden op één van de achttien knoppen van de installatie duwen. Elke knop laat een andere Europese dichter horen, die telkens voorleest in zijn eigen taal. Ten behoeve van de gebruikers is er voor elk gedicht een vertaling voorzien in het Nederlands en Frans.

Straatpoëzie, alleen leesbaar als het regent...

In juni 2017 won het Brusselse collectief L’arbre de Diane de Bruocsella Award ter waarde van € 23.000 voor hun ‘Raining Poetry’-project – een initiatief waarvoor het collectief de mosterd haalde in de straten van Boston. Het project bestaat uit meertalige poëzie van bekende en onbekende dichters die met een biologisch afbreekbare substantie is aangebracht op muren en voetpaden in de Brusselse straten. Het bijzondere aan de gedichten is dat ze pas zicht- en dus ook leesbaar worden als het regent of geregend heeft – of als iemand er een emmer water over uitkiepert. Mélanie Godin, de oprichter van L’Arbre de Diane, legt uit wat de bedoeling achter het initiatief is: “Ons doel is om het publiek te sensibiliseren voor poëzie en tegelijk Brusselse buurten te doen heropleven door middel van kunst.” L’arbre de Diane heeft als doel promotie te maken voor de literatuur en de poëzie via verschillende media. Het collectief onderzoekt meer in het bijzonder de sonore aspecten van de literatuur evenals haar banden met technologie en wetenschap. Op de website van het collectief vind je meer info over de gedichten, de dichters en de routes waarlangs je de gedichten kunt vinden (en hopelijk kunt lezen…). In 2018 brengt L'Arbre de Diane een 'Raining Poetry'-app uit. Ons advies: trek er eens op uit op een regenachtige dag in Brussel!

Vers Brussel

'Vers Brussel' is een initiatief van Het beschrijf. Het beschrijf is een literaire organisatie met hoofdkwartier in Brussel, de meertalige, hybride stad die het uitgangspunt van haar werking vormt. Het beschrijf nam in 2004 het initiatief om in te spelen op de taalrijkdom van Brussel en poëzie een prominente en permanente plaats te geven in de stad, in een variatie op het fenomeen van de stadsdichters in andere steden. Twaalf dichters uit evenveel taalgebieden, van Lissabon tot Moskou en van Stockholm tot Kinshasa, brachten om beurten een bonte en veelstemmige ode aan de poëzie van de grootstad. Een week lang dompelden de dichters zich onder in het dagelijkse leven van een stukje Brussel, in het gezelschap van een Belgisch beeldend kunstenaar. Ze bezochten de pleinen, parken en straten, de huizen en cafés, en luisterden naar de bewoners en hun verhalen. Op basis van hun indrukken schreven de dichters nieuwe poëzie, in een taal die de moedertaal is van heel wat Brusselaars. De afgelopen jaren zorgden de beeldend kunstenaars voor tijdelijke interventies in de Brusselse openbare ruimte, waarbij ze hun beeldende interpretatie toevoegden aan het werk van de dichters. Geregeld namen ook buurtbewonders deel aan workshops rond woord en beeld. Elke kunstenaar creëerde bovendien een permanent kunstwerk, een symbiose van de visie van dichter en kunstenaar op de wijk die ze samen hebben bezocht. Het einddoel is een poëtisch parcours van twaalf kunstwerken in de stad. Een andere manier om de stad 'te lezen'.

Brussels Poetry Fest

Het Brussels Poetry Fest is een internationaal festival van experimentele poëzie, zeg maar van de poëtische avant-garde. Het festival, dat de dialoog aangaat met de mainstream, zet verschillende poëtische dichtvormen in de kijker, zoals visuele poëzie, sound poetry en performance poetry. Het vindt sinds 2014 jaarlijks plaats op verschillende locaties in het Brussels Gewest. Brussels Poetry Fest is een organisatie van be.poetic vzw in samenwerking met tal van Brusselse internationale partners. Raadpleeg hier de Facebookpagina van het festival.

Les Midis de la Poésie

Het Franstalige Brusselse initiatief Les Midis de la Poésie gaat terug tot 1949. Onder de onvermoeibare leiding van Mélanie Godin promoot de organisatie al bijna 70 jaar de literatuur in het algemeen en de poëzie in het bijzonder. De aandacht gaat uit naar zowel 'oude' als hedendaagse literatuur en poëzie uit België en de hele wereld. De formule is eenvoudig: elke dinsdagmiddag, van oktober tot mei, wordt in het auditorium van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een klein uur uitgetrokken voor een ontdekking, een emotie, een ontmoeting. Concreet komt dat hierop neer dat een gespecialiseerde spreker of schrijver een literaire kwestie aandraagt in een algemeen cultureel perspectief. Voordrachtkunstenaars en acteurs lezen daarbij soms teksten voor van de betrokken schrijvers of dichters. En zo nu en dan komt er ook al eens een streepje muziek bij kijken.
Om de hoogtepunten van Les Midis de la Poésie een duurzaam karakter te geven, werkt de organisatie nauw samen met de uitgeverij l'Arbre à paroles in het Waalse Amay. Je vindt de activiteiten en de neerslag van Les Midis de la Poésie trouwens ook terug op de sociale media Facebook, Instagram, Storify, Soundcloud en Tumblr.