Aanbod stadsverkenningen

Een van de grote trekpleisters in Brussel is het Koninklijk Paleis, gelegen tegenover het Koninklijk Park. Lang hebben graven, hertogen en vorsten zoals keizer Karel V nochtans gewoond in een ander paleis, dat nu verborgen ligt onder het Koningsplein. Dit paleiscomplex met tuinen werd als...

Thema: 
(Stads)cultuur, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stad en architectuur

De Smart City is overal om ons heen, maar is tegelijk vaak zo vanzelfsprekend dat we er ongemerkt aan voorbijgaan. Wat weten we van Wifi.Brussels of Fix My Street, slimme economie en duurzame mobiliteit? Wat is de innovatie op het gebied van technologische diensten en wat is het belang van een...

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Op stap in Molenbeek, het ‘mediterrane Manchester’, maken de jongeren kennis met de stad in volle verandering!

Onder begeleiding leren de jongeren kijken naar hedendaagse stadsontwikkelingen met hun gebreken en kwaliteiten. Ze krijgen inzicht in het thema ‘herbestemming &...

Thema: 
Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

We wandelen doorheen het oude stadscentrum, en hebben aandacht voor de vele gevelversieringen, aangebracht door de vzw Art Mural en door straatkunstartiesten. We ontdekken ook gebouwen die een rol gespeeld hebben in verhalen van beroemde stripfiguren zoals Guust Flater, Nero, Kuifje en Bobby,...

Thema: 
(Stads)cultuur, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Kennismaking met de radio en de NIR-gebouwen en ontdekken hoe radio werd en wordt gemaakt.

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Een verhaal over de nauwe betrokkenheid tussen gebouw, theatermakers en de omgeving.

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

We zoeken de plaatsen op waar Bruegel woonde en werkte en waar hij begraven werd. We staan stil bij de locaties waar zijn erfgenamen leefden, en waar werken van Bruegel of Bruegels erfgenamen zijn tentoongesteld. We spreken over de bewogen tijd waarin hij leefde (de 16de eeuw) en over Bruegels...

Thema: 
(Stads)cultuur, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Een ontdekkingstocht van de kelder tot de zolder in de KVS

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Rechtspraak, het verloop van een proces, bezoek aan het Hof van Cassatie, het Hof van Beroep en het Hof van Assisen (indien mogelijk), of kennismaking met architectuur, symboliek en stedenbouwkundige integratie.

Thema: 
Stad en architectuur

In functie van het vak waarbij de toer aansluit en van de info die de leerkracht ons bezorgt, werken wij een parcours uit, al dan niet met een kleine quiz.

Thema: 
(Stads)cultuur, Aardrijkskunde en ecologie, Diversiteit, Economie, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stad en architectuur

Pages