Aanbod stadsverkenningen

Op stap in Molenbeek, het ‘mediterrane Manchester’, maken de jongeren kennis met de stad in volle verandering!

Onder begeleiding leren de jongeren kijken naar hedendaagse stadsontwikkelingen met hun gebreken en kwaliteiten. Ze krijgen inzicht in het thema ‘herbestemming &...

Thema: 
Diversiteit, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

We wandelen doorheen het oude stadscentrum, en hebben aandacht voor de vele gevelversieringen, aangebracht door de vzw Art Mural en door straatkunstartiesten. We ontdekken ook gebouwen die een rol gespeeld hebben in verhalen van beroemde stripfiguren zoals Guust Flater, Nero, Kuifje en Bobby,...

Thema: 
(Stads)cultuur, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Kennismaking met de radio en de NIR-gebouwen en ontdekken hoe radio werd en wordt gemaakt.

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Een verhaal over de nauwe betrokkenheid tussen gebouw, theatermakers en de omgeving.

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

We zoeken de plaatsen op waar Bruegel woonde en werkte en waar hij begraven werd. We staan stil bij de locaties waar zijn erfgenamen leefden, en waar werken van Bruegel of Bruegels erfgenamen zijn tentoongesteld. We spreken over de bewogen tijd waarin hij leefde (de 16de eeuw) en over Bruegels...

Thema: 
(Stads)cultuur, Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Een ontdekkingstocht van de kelder tot de zolder in de KVS

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Rechtspraak, het verloop van een proces, bezoek aan het Hof van Cassatie, het Hof van Beroep en het Hof van Assisen (indien mogelijk), of kennismaking met architectuur, symboliek en stedenbouwkundige integratie.

Thema: 
Stad en architectuur

In functie van het vak waarbij de toer aansluit en van de info die de leerkracht ons bezorgt, werken wij een parcours uit, al dan niet met een kleine quiz.

Thema: 
(Stads)cultuur, Aardrijkskunde en ecologie, Diversiteit, Economie, Geschiedenis en erfgoed, Politiek, Stad en architectuur

Een verkennende wandeling van de noordoostwijk tot aan het Cauchiehuis. Na afloop kan je zeker de stijlstroming herkennen. Daarbij ontwikkel je de vaardigheid om architectuur te leren bekijken, te beschrijven en te analyseren.

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

De leerlingen leren op een speelse manier kijken naar de oude restanten (ruïnes) van een stad en ontdekken hoe vorsten vroeger leefden. Het reporterspel is een geheel van kennis, inzicht en vaardigheden. De leerlingen werken in teamverband. Dit stimuleert hen om kritisch en creatief tot een...

Thema: 
Geschiedenis en erfgoed, Stad en architectuur

Pages